Perbedaan Antara Surat Makkiy dan Madaniy

bahrulmaghfiroh.com – Sering kita dengar mengenai surat Makkiy dan Madany,lalu apa yang dimaksud dengan keduanya?,dan juga ada perbedaan pendapat diantara ulama’ mengenai maksud dari pada surat Makkiy dan Madany :
1) Pendapat yang masyhur :
-Makkiy adalah surat yang turun sebelum Hijrahnya Nabi
-Madaniy adalah surat yang turun setelah Hijrahnya Nabi

 NB: Baik turunya di Makkah atau Madinah,di tahun Fateh atau Haji Wada’, saat dikota atau diluar (ketika Safar)
“Ini pendapat yang kuat”
2) Pendapat kedua:
-Makkiy adalah yang turun di Makkah Al Mukarramah,walaupun setelah Hijrah
-Madaniy adalah yang turun di Madinah Al Munawwarah

 NB: Menurut pendapat yang kedua jika turunya ketika Nabi Safar di luar Makkah dan Madinah,maka tidak dikatakan Makkiy atau Madaniy akan tetapi dikatakan “Safary”

3) Pendapat ketiga:
-Makkiy adalah Khitab yang tertuju kepada penduduk Makkah
-Madaniy adalah Khitab yang tertuju kepada penduduk Madinah
Ulama’ telah menyebutkan beberapa ciri-ciri surat Makkiy dan Madaniy:
• Ciri-ciri surat Makkiy :
1. Dimulai dengan ayat : { يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ }
2. Setiap surat ada ayat : { يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ }dan tidak ada pada surat tersebut ayat: { يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ },kecuali sebagian ayat dalam surat Al Haaj ada perbedaan pendapat
3. Seluruh yang ada ayat :{ كَلَّا }
4. Seluruh surat yang menceritkan kisah Nabi Adam A.S dan iblis kecuali surat Al Baqarah
5. Seluruh surat yang menceritakan generasi umat terdahulu

• Ciri-ciri surat Madaniy:
1. Di mulai dengan ayat : { يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ }
2. Seluruh surat yang menyebutkan di dalamnya kaum Munafikin,kecuali surat Al Ankabut
3. Seluruh surat yang menyebutkan di dalamnya hokum-hukum Had dan perintah fardhu

• Surat yang turun di Madinah Al Munawwarah ada 29 surat:
1. Al-Baqarah
2. Ali-Imran
3. An-Nisa’
4. Al-Ma’idah
5. Al-Anfal
6. At-Taubah
7. Ar-Ra’d
8. Al-Hajj
9. An-Nur
10. Al-Ahzaab
11. Muhamad
12. Al-Fath
13. Al-Hujuraat
14. Al-Hadid
15. Al-Mujaadilah
16. Al-Hashr
17. Al-Mumtahanah
18. As-Saff
19. Al-Jumu’ah
20. Al-Munaafiquun
21. At-Taghabun
22. At-Talaaq
23. At-Tahrim
24. Al-Qiyamah
25. Al-Zalzalah
26. Al-Qadr
27. An-Nashr
28. Al-Falaq
29. An-Naas
• Dan selebihnya turun di Makkah Al Mukarramah yaitu 85 surat,karena jumlah seluruh surat dalam A-Qur’an 114 surat.
Jika dalam satu surat ada sebagian Makkiy dan sebagian Madaniy,maka dihitung yang lebih banyak,yang lebih banyak Makkiy maka dikatakan surat Makkiy,jika Madaniy yang lebih banyak maka dikatakan surat Madaniy,dan dua pertiga 2/3 Al Qur’an Makkiy dan sepertiganya 1/3 Madaniy.
 Awal ayat turun di Makkah: { اقْرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } (العلق : ١)
 Awal ayat turun di Madinah: { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ } (المطففين : ١)
• Kandungan surat Makkiy adalah untuk menghimbau Makaarim Al Akhaaq/budi luhur,argumentasi bantahan terhadap musyrikin,peletakan hukum-hukum dasar umum dan lain-lain.
• Kandungan Surat Madaniy adalah tentang berhubungan dengan hukum-hukum beserta dalil-dalilnya,dan banyak mengetahui Furu’ Syariah (disyariatkannya adzan,zakat,puasa,haji,) menjelaskan Muammalah,adab-adab,argumentasi bantahan terhadap kaum munafik dan yahudi dan lain-lain.

Book your tickets