HABIB SALIM – Meninggalkan Qunut Subuh

bahrulmaghfiroh.com – Membaca qunut subuh hukumnya sunnah dalam sholat fardu, boleh dikerjakan dan juga ditinggalkan, tempatnya pada i’tidal terakhir.
ika ditinggalkan apkah boleh kembali untuk melakukan qunut

1. Bagi imam dan munfarid (sholat sendiri) kadang meninggalkannya karena lupa, dan kadang karena sengaja.

2. Jika karena lupa. Jika ia belum meletakan belum meletakan tujuh anggota sujud (dahi,kedua telapak tangan,kedua lutut,dan perut jari dari kedua kaki sunnah bagi nya kembali berdiri untuk qunut.

-Jika ia telah meletakan sebagian dari meletakan sebagian dari pada anggota sujud.
Jika sudah meletakkan anggota sujud dahi, maka makruh baginya kembali berdiri untuk qunut. Namun jika belum maka boleh ( tidak makruh ) baginya kembali berdiri untuk qunut.

:
Kadang posisinya telah memasuki batasan ruku’ kadang tidak.
• ‘ :
Haram baginya kembali berdiri untuk qunut,jika ia kembali dengan sengaja dan mengetahui keharamannya maka sholatnya batal.
• ‘ :
Boleh baginya kembali berdiri untuk qunut.
• :
Kadang imam meninggalkan qunut dan kadang melakukan qunut.
A. :
:
• :
Jika akan mendapati imam pada sujud pertama.
• :

Jika akan mendapati imam pada duduk diantara dua sujud.
• ( ) :
Jika mengetahui tidak akan mendapati imam kecuali imam telah menundukkan untuk
Sujud kedua.
:
Jika imam dan makmum meninggalkan qunut lalu imam kembali berdiri untuk qunut ( karena lupa dsb ) maka wajib bagi makmum untuk tidak mengikutinya melainkan menunggunya di sujud pertama atau niat mufaraqah ( niat memisahkan diri dari imam )
:

Boleh bagi makmum langsung sujud meninggalkan qunut, akan tetapi sunnah baginya untuk mengikuti imam ( qunut )
• , ?
• :
Maka wajib baginya kembali berdiri untuk qunut mengikuti imam,
jika ia tidak kembali qunut maka sholatnya batal ( jika sengaja dan mengetahui keharamannya)
• :
Boleh baginya menunggu imam di sujud pertama, akan tetapi sunnah baginya kembali berdiri untuk qunut mengikuti imam.

Book your tickets