Fadhilah Berpuasa hingga Sekarang

bahrulmaghfiroh.com – Allah memeberi kalian surga Darussalam seratus ribu kota. Setiap kota ada seratus perkampungan, setiap perkampungan ada seratus ribu rumah, disetiap rumah ada seratus ribu tempat tidur dari emas yang panjang dan disetiap tempat tidur panjangnya seribu hasta. Di atas tempat tidur terdapat bidadari sebagai pasangan yang berias dengan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap bidadari membawa seratus pelayan.

Book your tickets