Apa Hikmah Hari Ke-13 Ramadhan?

bahrulmagfiroh.com – Hikmah hari ke-13 Ramadhan, Allah mencatat bagi kalian pahala seperti pahala ibadah penduduk Mekkah dan Madinah.

Ibadah mempunyai kaitan yang rapat dengan akhlak. Menerusi ibadah yang betul akan melahirkan kelakuan yang baik dan berakhlak mulia. Nilai Akhlak berpuncak pada agama ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Setiap amalan yang memenuhi syarat-syarat berkenaan boleh menjadi ibadah.

Allah SWT memuliakan penduduk kota Mekkah dengan adanya Masjidil Haram.

Allah SWT berfirman “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadat) manusia ialah Baitullah yang ada di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagu semua manusia.” (QS. Al-Imron: 96)

Book your tickets