Allah Memberi Kalian Apa yang Diberikan kepada Seribu Ulama, I’tikaf & Menyambung Persaudaraan

bahrulmaghfiroh.com – Hikmah Ramadhan hari ke-9 yaitu Allah memberi kalian apa yang diberikan kepada seribu ulama, seribu orang i’tikaf, dan seribu yang menyambung tali persaudaraan

Ulama jamak dari kata ‘aalim yang berarti orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ulama dijadikan rujukan karena ilmunya. Juga, ulama menjadi teladan sebab amalannya. Berbahagialah jika di tengah-tengah kita masih ada ulama yang senantiasa mengayomi, meluruskan, dan mengarahkan ke jalan yang senantiasa diridhai Allah SWT.

Ulama adalah orang yang paling peduli terhadap umat. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran: 110)

Book your tickets